Αρχείο

Archive for the ‘Εκπαίδευση’ Category

Σήμερα καλοκαιράκι!

14 Ιουνίου 2014 Σχολιάστε

Αρκετή ζέστη σήμερα στις Σέρρες. Όποιος μπορεί «την κάνει» για την θάλασσα.

Advertisements
Κατηγορίες:Εκπαίδευση

Nikolaos Dimoudis is still waiting for you to join Twitter…

5 Ιουνίου 2014 Σχολιάστε
ibis?uid=0&iid=277165be5ad04953977cd46cebc0198f&nid=156+20+20140604&t=1
Top corners image
4lo3iOwu_reasonably_small.jpeg
Nikolaos Dimoudis is still waiting for you to join Twitter… loadimage
Accept invitation
envelope-with-logo.png
You can stop getting these emails with people you may know (PYMK) suggestions at anytime. Learn more about PYMK suggestions or find other answers at Twitter’s Help Center.

Twitter, Inc. 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103

Κατηγορίες:Εκπαίδευση

Nikolaos Dimoudis sent you an invitation

1 Ιουνίου 2014 Σχολιάστε
ibis?uid=0&iid=e6bcc81d4bd44faf9c73eef04aceed1e&nid=9+20&t=1
Top corners image
4lo3iOwu_reasonably_small.jpeg
Nikolaos Dimoudis has invited you to join Twitter! loadimage
Accept invitation
envelope-with-logo.png
You can stop getting these emails with people you may know (PYMK) suggestions at anytime. Learn more about PYMK suggestions or find other answers at Twitter’s Help Center.

Twitter, Inc. 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103

Κατηγορίες:Εκπαίδευση

Τράπεζα θεμάτων στα Μαθηματικά Α ´ λυκείου.

10 Απριλίου 2014 Σχολιάστε
Κατηγορίες:Εκπαίδευση

Οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών της Α’ λυκείου στην Άλγεβρα και Γεωμετρία

10 Απριλίου 2014 Σχολιάστε

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα και Γεωμετρία γίνονται ως εξής:

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές.

Κατηγορίες:Εκπαίδευση

radio tuna

20 Ιανουαρίου 2013 Σχολιάστε

radio

Κατηγορίες:Εκπαίδευση

Έκρηξη βόμβας με δύο ελαφριά τραυματίες στο «The Mall

20 Ιανουαρίου 2013 Σχολιάστε
Κατηγορίες:Εκπαίδευση